Credidi [Sexti Toni], a 4 (Ps. 115) - Versos impares